Volvo Car Gent is een productiebedrijf van wagens uit het premium-segment en steunt daarvoor op 6.500 gemotiveerde medewerkers. In een hoogtechnologische omgeving met state-of-the-art installaties rijden dagelijks meer dan 1.000 wagens van de band. De assemblage start in de lasfabriek,die zo goed als vol staat met 100-en lasrobots. Vervolgens worden de koetswerken geschilderd in de verffabriek om nadien verder geassembleerd te worden in de eindmontage. In die drie hoofdfabrieken speelt de beschikbaarheid van de installaties een heel grote rol. Het nastreven van minimale storingstijd en optimale kwaliteit in alle processen zijn twee van de belangrijkste factoren en ook de bestaansreden van de fabriek in Gent. Om die optimale beschikbaarheid na te streven, wordt er binnen de onderhoudsdiensten van de respectievelijke processen voortdurend een evenwicht gezocht tussen kost en beschikbaarheid, hét basisprincipe van het V(alue) D(riven) M(aintenance) model. Er wordt daarbij volop ingezet op predictief onderhoud en optimalisatie van preventief onderhoud. De hoogopgeleide onderhoudstechniek(st)ers vormen hét hart van het onderhoudsgebeuren. Competenties gaande van PLC- en robottechnieken over kennis van diverse soorten aandrijvingen tot data mining en grondige kennis van PC-toepassingen, zijn onontbeerlijk. Volvo Car Gent wil deze boeiende technologische omgeving en het principe van continu leren inzetten om jonge mensen warm te maken voor de thematiek van onderhoud.